โควิด-19 จะระบาดรอบที่ 2 หรือไม่ ?

โควิด-19 จะระบาดรอบที่ 2 หรือไม่ ?

หากท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับโรคระบาดจะสังเกตเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดรอบแรกนั้นมนุษย์สามารถรับมือได้ แต่พอเมื่อเกิดการแพร่ระบาดครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดจากภาวะความประมาทของมนุษย์เองที่มิได้รอบคอบมากในการระมัดระวังการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ซึ่งบทเรียนจากประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่นักประวัติศาสตร์และแพทย์ได้ศึกษาร่วมกันจะนำมาเป็นบทเรียนแก่ผู้คนในศตวรษที่ 21 ซึ่งได้เผชิญกับวิกฤตที่ไม่คาดฝันคือโควิด-19 ที่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์วิเคาระห์แล้วว่ามีโอกาสจะกลับระบาดในรอบที่ 2 เพราะมนุษย์คิดว่า "เอาชนะแล้ว" แต่ความเป็นจริงแล้วสายพันธุ์ของไวรัสยังไม่สูญพันธุ์ไป

จาการวิเคาระห์ของนายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สังเกตถึงพฤติกรรมของประชาชนชาวไทยหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเกือบ 1 เดือนและพบว่าเริ่มเกิดความประมาทในตัวคนมากถึงการป้องกันตนเองมิใช่เพียงแค่การไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียว แต่การรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่อาจมีความประมาภจนเกิดความผิดพลาด เช่น จามจนเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ที่มิอาจรู้ได้เลยว่าเชื้อโรคนั้นคือโควิด-19 หรือไม่จนกระทั่งอาจมีผู้ได้รับเชื้อและแสดงอาการ แต่ก็มีกิจกรรมหรือการประชุมอะไรมีความจำเป็นต้องเลื่อนไปหรือจัดในรูปแบบออนไลน์ แม้กระทั่งในสถานศึกษาเองยังต้องพิจารณาว่าจะต้องปิดเรียนและเรียนออนไลน์, ให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนได้แต่ต้องป้องกันตนเองหรือควบคู่กันไป เพราะการระบาดรอบที่ 2 นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพียงแค่มีวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเท่านั้นเอง

จาการวิเคราะห์ของคุณหมอประสิทธิ์ แล้วมีข่าวที่รัฐบาลอาจคลายล็อกดาว์นได้เพราะประเทศไทยได้ปลอดผู้ติดเชื้อมาแล้วเกือบ 1 เดือนจนบางคนอาจคิดว่าจะไม่มีการระบาดซ้ำ แต่แล้วในประเทศจีน,เกาหลีใต้และสิงคโปร์ได้เกิดการระบาดรอบที่ 2 แล้วและคาดว่าประเทศไทยอาจเจอกับวิกฤตรอบที่ 2 ได้หากรัฐบาลมีมาตราการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ และรัฐบาลมีท่าทีที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โอกาสที่จะเกิดการะบาดรอบที่ 2 นั้นอาจมีความเป็นไปได้หากเกิดการไม่ระวังตัวและการที่รัฐใช้นโยบายที่ไม่รอบคอบนั้นอาจจะทำให้เกิดการระบาดรอบที่ 2 และยิ่งในฤดูฝนไวรัสโควิด-19 จะแพร่กระจายง่ายมากเพราะด้วยอุณหภูมิที่ลดลงจนทำให้การแพร่กระจายจะง่ายขึ้น สุดท้ายประชาชนอาจต้องอยู่บ้านและต้องทำงานออนไลน์หรือรอการเยียวยาจากรัฐบาลเท่านั้น ถ้าหากเกิดการระบาดในรอบที่ 2

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

1.Thai PBS

2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

Visitors: 296,081