แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันฯ (COVID-19) กรณีพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัด

ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงาน 
ขอความร่วมมือพนักงานปฎิบัติตาม  "แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด" ตามรายละเอียดนี้ด้วยครับ
 

Visitors: 294,763