อยากขอให้ทุกคนทิ้งขยะก้นบุหรี่ให้ถูกที่ถูกทาง

ทิ้งขยะก้นบุหรี่ให้ถูกที่ถูกทาง

31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เราเพียงอยากขอให้ทุกคนทิ้งขยะก้นบุหรี่ให้ถูกที่ถูกทาง เพราะมันกำลังทำลายโลกและเพื่อนร่วมโลกของเรา

"วินาทีที่เราทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้น มันคือขยะพลาสติกมีสารพิษ อันตรายต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ก้นบุหรี่อีกต่อไป"

"ก้นบุหรี่"

- เป็นขยะอันดับ 1 ทิ้งผิดที่ ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทะเล ชายหาด

- เป็นขยะพลาสติกย่อยสลาย 15 ปี

- เป็นขยะอันตรายมีสารพิษ ท็อกซิน สารหนู ยาฆ่าแมลง สารก่อมะเร็ง 60 ชนิด เอทิลฟีนอลที่กำลังปนเปื้อนน้ำ ดิน สัตว์ ทำให้มีพิษได้

- ก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น หรือ 2 ใน 3 ของจำนวนบุหรี่ต่อปี "ถูกทิ้งไม่ถูกที่"

-ก้นบุหรี่ยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดไฟไหม้มากที่สุด ทั่งไฟไหม้ป่า อาคาร บ้านเรือน สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

วันงดสูบบุหรี่โลก จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆทิ้งก้นบุหรี่ให้ถูกที่ถูกทาง อย่าทิ้งขว้างทำร้ายสิ่งแวดล้อมอีกเลย!

มาช่วยกันทิ้งก้นบุหรี่ให้ถูกที่ เพื่อ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเรา และลูกหลาน

 

ที่มา

ภาพ Karen Catbird

 

ร่มธรรม ขำนุรักษ์

environman

Visitors: 881,268