เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว! ไม่ต้องกักตัว

เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว! #ไม่ต้องกักตัว

ยกเว้นเป็นข้อกำหนดของจังหวัดนั้นๆ แต่ละจังหวัดอาจมีมาตรการกำกับที่เข้มข้นแตกต่างไป เช็กมาตรการของจังหวัดปลายทางก่อนเดินทาง

 

1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ตามเวลาเคอร์ฟิว แต่ควรเดินทางเฉพาะจำเป็นเท่านั้น เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน นี้

2. เดินทางได้สะดวกมากขึ้น แต่ยังคงมีด่านตรวจวัดไข้ และอาจจะมีการขอตรวจหลักฐานยืนยันตัวตน

3. บขส. สายเหนือ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือเปิดวิ่งแล้ว ส่วนสายใต้ เปิด 1 มิถุนายน นี้

4. บินภายในประเทศได้ เป็นบางจังหวัด เช็กกับจังหวัดปลายทางได้ก่อนเดินทาง

 
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 กรมประชาสัมพันธ์
 

 

Visitors: 294,766