รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  เวลา 11.30 น.

โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 

 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย

 หายป่วยแล้ว 3,008 ราย

 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,146 ราย

 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

Visitors: 296,059