รวมคำถาม COVID19

ถาม-ตอบ ยอดฮิต Covid-19

1. โรค COVID-19 คืออะไร ?

คำตอบ : COVID-19 เป็นชื่อโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สันนิษฐานว่าต้นตอของโรคมาจากค้างคาว
 

2. COVID-19 ติดต่อกันได้อย่างไร ?

คำตอบ : ติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอ จาม หรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสตา จมูก ปากของเรา
 

3. จับมือ-เดินสวนกัน เสี่ยงติดเชื้อหรือไม่

คำตอบ : ถ้าไม่ได้รับละอองฝอยจากการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งผู้ป่วย แล้วเอามือที่สัมผัสเชื้อนั้นมาหยิบของกินเข้าปาก ขยี้ตา แคะจมูก ก็จะไม่ติดเชื้อ
 

4. อาการแบบไหนต้องสงสัยติดเชื้อโคโรนาไวรัส ?

คำตอบ : คนที่ภูมิคุ้มกันแข็งแรง หากรับเชื้อมาแล้วอาจไม่แสดงอาการ แต่หากภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง จะมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เหนื่อยหอบ หายใจเร็ว
 

5. โรค COVID-19 ป่วยแล้วรักษาหายไหม ?

คำตอบ : จากข้อมูลปัจจุบัน พบผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 2-3% เท่านั้น ขณะที่มีผู้รักษาหายแล้วเฉลี่ย 50-60% ดังนั้น เมื่อติดเชื้อแล้วจึงมีโอกาสหายสูงกว่าเสียชีวิต
 

6. ปัจจุบันมียารักษาโรค COVID-19 หรือยัง ?

คำตอบ : ยาฟาพิลาเวียร์ (Favilavir) คือยาต้านโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ชนิดแรก ที่จีนให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่าสามารถรักษาโรค COVID-19 ได้ ขณะที่ยาตัวอื่นยังอยู่ระหว่างการทดลองใช้
 

7. โคโรนาไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นานแค่ไหน ?

คำตอบ : จากการศึกษาไวรัสที่มีลักษณะคล้ายกันพบว่า สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวโลหะ แก้ว หรือพลาสติก ได้นานถึง 9 วัน หากอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะอยู่ได้อย่างน้อย 28 วัน แต่หาก 30 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะมีชีวิตอยู่ได้น้อยลง
 

8. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส ได้ไหม ?

คำตอบ : เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70-90% (โดยปริมาตรน้ำ) สามารถทำลายโคโรนาไวรัสได้
 

9. ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส ได้จริงไหม ?

คำตอบ : หากแอลกอฮอล์เจลมีความเข้มข้น 70-90% (โดยปริมาตรน้ำ) สามารถฆ่าโคโรนาไวรัสได้ แต่การล้างมือด้วยน้ำสะอาดและถูสบู่อย่างถูกวิธี เป็นวิธีทำความสะอาดมือที่ดีที่สุด
 

10. โคโรนาไวรัส กลัวอะไรบ้าง ?

คำตอบ : เชื้อไวรัสตัวนี้จะตายเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป การใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70-90% รวมทั้งสารลดแรงตึงผิวต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก
 

11. ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงกลับมา ต้องตรวจหาเชื้อไหม ?

คำตอบ : หากกลับมาแล้วไม่เป็นไข้ ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ให้กักตัวเองไว้ 14 วัน เพื่อดูอาการ โดยไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อ
 

12. กักตัว 14 วันต้องทำอะไรบ้าง ?

คำตอบ : อยู่แต่ในที่พัก งดไปที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ อยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร แยกห้องนอน แยกรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เปิดหน้าต่างให้ถ่ายเท
 

13. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ : เช่น เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด ชอบนำมือมาสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา แคะจมูก แคะหู ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ล้างมือก่อนหยิบจับอาหารมารับประทาน อยู่ในบริเวณที่มีคนจำนวนมาก
 

14. ทำอย่างไรถ้าสงสัยว่าจะติดเชื้อ ?

คำตอบ : หากมีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง แล้วมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา แล้วโทร. 1422 ถ้าเข้าเกณฑ์จะมีรถพยาบาลมารับถึงที่พัก
 

15. หน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19 ได้จริงไหม ?

คำตอบ : การใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันละอองฝอยที่ออกมากับลมหายใจและน้ำลาย จึงแนะนำให้ผู้ป่วยใส่เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
 

16. ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยไหม ?

คำตอบ : กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องเข้าพื้นที่ชุมชนใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงอาจเลือกใส่หน้ากากแบบผ้าแทน
 

17. สามารถนำหน้ากากอนามัยมาใช้ซ้ำได้ไหม ?

คำตอบ : หน้ากากผ้าสามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้ ส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ปกติควรใส่วันเดียวทิ้ง แต่หากไม่ได้ป่วย และหน้ากากยังอยู่ในสภาพดี อาจใส่ซ้ำได้อีกวัน
 

18. ใช้ทิชชูทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคได้ไหม ?

คำตอบ : หน้ากากอนามัยแบบทิชชู ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานทางการแพทย์ และไม่สามารถที่จะป้องกันโรคต่าง ๆ ได้
 

19. สุนัขและแมวแพร่เชื้อได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่า สุนัขและแมวสามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสได้
 

20. จับธนบัตร-เหรียญมีโอกาสติดเชื้อหรือไม่ ?

คำตอบ : สามารถติดเชื้อได้หากบนธนบัตรและเหรียญมีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ แล้วนำมือมาสัมผัสใบหน้า
Visitors: 294,768