ภาพจริงล่าสุดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (จุดสีเหลือง)

ภาพจริงล่าสุดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (จุดสีเหลือง)

เผยแพร่โดยสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐฯ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) ได้เผยแพร่ภาพล่าสุดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 โดยภาพดังกล่าวนี้ได้มาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสแกนภาพไวรัส แสดงให้เห็นถึงเซลล์ที่กำลังตาย (สีแดง) ถูกโจมตีอย่างหนักจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (สีเหลือง) โดยตัวอย่างเชื้อไวรัสในภาพได้มาจากคนไข้รายหนึ่ง และถูกนำมาศึกษาต่อที่ศูนย์วิจัยของสถาบันโรคภูมิแพ้ฯ ในมลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐฯ

ที่มาภาพ AFP PHOTO / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES, NIH

 
 
Visitors: 296,013