เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจหาไวรัส COVID-19

ศูนย์ ศบค. แถลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจหาไวรัส COVID-19 ใหม่ ตอนนี้ทางสาธารณสุขเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ที่ว่าหากมีอาการ หรือแสดงอาการไข้ขึ้นตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก มีปอดอักเสบ แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถไปติดต่อขอรับการตรวจโรคไวรัสได้เลย

และยิ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆด้วยเช่น มีประวัติการเดินทางไปที่ที่เป็นแหล่งชุกชุมของโรค หรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาศัยอยู่ในสถานที่ชุมชนแออัด หรือเคยไปตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ใช้รถขนส่งมวลชน มีประวัติการสัมผัสผู้ป่วยมาก่อน เป็นต้น ตอนนี้ทางสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้เหตุผลเหล่านี้ขอเข้ารับการตรจได้แล้ว

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการตรวจดังกล่าว เพราะตอนนี้ไทยมีชุดตรวจที่ผลิตได้เองแล้ว จึงมีขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองโรคได้มากขึ้นกว่าเมื่อเดือนมีนาคม การตรวจจึงสามารถเปลี่ยนทิศทางให้กลายมาเป็นวงที่กว้างขึ้นได้

อีกเหตุหนึ่งคือทางกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนั้นตั้งข้อสังเกตไว้ว่า พวกผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการในวันแรกจนถึงวันที่เข้ารับการตรวจนั้น โดยเฉลี่ยจะเดินทางมาตรวจหลังตัวเองมีอาการไปแล้ว 4 วัน บางคนป่วยมาเป็นเดือนๆ 20 กว่าวันแล้วเพิ่งจะมาตรวจก็มี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมาก ทำให้ทางสาธารณสุขต้องรีบเปลี่ยนเกณฑ์และทิศทางการคัดกรอง

** วันที่ 22 เมษายนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มแค่ 15 คน รวมกับยอดสถิติผู้ป่วยเดิมเป็น 2,826 คน (รักษาหายแล้ว 2,352 คน) มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 49 คน

Visitors: 296,189