ศูนย์ข้อมูล COVID19

14 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.

โฆษกศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 34 ราย ยอดรวมสะสม 2,613 ราย เสียชีวิตรวม 41 ราย

 

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#กระทรวงสาธารณสุข

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

 
Visitors: 296,016