เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้พูดภาษาเดียวกันหรือไม่?

เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้พูดภาษาเดียวกันหรือไม่?

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ประเทศเกาหลีเหนือ (North Korea) กับประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) พูดหรือใช้ภาษาเดียวกันหรือไม่ ในบทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจนี้กันครับ

 

นับตั้งแต่อดีตเป็นระยะเวลานับพันๆ ปีนั้น ดินแดนของเกาหลียังคงรวมกันเป็นปึกแผ่น และมีการสร้างอาณาจักรที่สำคัญๆ ผ่านยุคสมัยต่างๆ ของประวัติศาสตร์เกาหลีมากมาย

จวบจนกระทั่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ.1945 เกาหลีได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพ ภายหลังจากที่ดินแดนเกาหลีได้ถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นเวลานานกว่า 35 ปี

แต่ทว่าหลังจากนั้น ได้เกิดการความแตกแยกครั้งใหญ่บนแผ่นดินเกาหลี ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์การเมืองและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลพวงจากความขัดแย้งของสงครามเย็น (Cold War) ระหว่างโลกประชาธิปไตยกับโลกคอมมิวนิสต์

จนในปี ค.ศ.1948 ดินแดนเกาหลีก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (People's Democratic Republic of Korea) กับเกาหลีใต้ หรือสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) โดยมีเส้นขนานที่ 38 เป็นเส้นแบ่งพรมแดน

จนกระทั่ง สงครามเกาหลี (Korean War : ค.ศ.1950-1953) ได้อุบัติขึ้น ทำให้การรวมประเทศของเกาหลีทั้งสองนี้ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จนถึงทุกวันนี้

 

ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ พวกเขาต่างก็ใช้ภาษาเกาหลี (Korean Language) ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของชาวเกาหลี

เพียงแต่ว่า ภาษาเกาหลีในเกาหลีเหนือ กับภาษาเกาหลีในเกาหลีใต้ มีความแตกต่างอยู่บ้างเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ การพูด รวมไปถึงวิธีการใช้งาน

โดยเกาหลีเหนือเรียกภาษาเกาหลีว่า "โชซอนมัล" (조선말) ส่วนเกาหลีใต้เรียกภาษาเกาหลีว่า "ฮันกุกอ" (한국어)

โดยภาษาเกาหลีของเกาหลีเหนือ (โชซอนมัล) จะมีลักษณะที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยม คือ ใช้ภาษาเกาหลีในรูปแบบเก่าดั้งเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ด้วยนโยบายที่ปิดประเทศของเกาหลีเหนือ ก็ได้ทำให้พวกเขาไม่สามารถรับวัฒนธรรมหรืออิทธิพลต่างๆ จากต่างชาติได้ ดังนั้นภาษาเกาหลีในเกาหลีเหนือ จึงไม่มีคำศัพท์สมัยใหม่, คำทับศัพท์ หรือคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ

แต่สำหรับภาษาเกาหลีของเกาหลีใต้ (ฮันกุกอ) พวกเขาได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงภาษาอยู่ตลอดเวลา การที่เกาหลีใต้เปิดประเทศและได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ ทำให้ภาษาเกาหลีของเกาหลีใต้มีคำศัพท์สมัยใหม่, มีคำทับศัพท์ รวมไปถึงคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ

และด้วยความแตกต่างทางด้านภาษาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นี้ ทำให้บางครั้งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ โดยเฉพาะกับชาวเกาหลีเหนือ ที่ได้หลบหนีและลี้ภัยเข้ามาอาศัยที่เกาหลีใต้ ซึ่งพวกเขาจะต้องปรับตัวในเรื่องภาษาเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า เกาหลีเหนือและเกาหลีต่างก็ใช้ภาษาเดียวกัน ซึ่งก็คือ ภาษาเกาหลี เพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้าง เกาหลีเหนือใช้ภาษาเกาหลีในรูปแบบเก่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เกาหลีใต้ใช้ภาษาเกาหลีในรูปแบบใหม่ และมีการประยุกต์ใช้อยู่เสมอ

 

***Reference

Visitors: 609,368