รายการหนังสือเพิ่มและรายละเอียดการจองหนังสือ

   

 

วิธีติดต่อขอยืมหนังสือ 

แจ้งยืมผ่านทาง line group ห้องสมุด : Library for you!!! หรือ กดจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด https://dblib.info/doitung/

ใครไม่สะดวกรับตัวเล่มที่สำนักงาน ทางบรรณารักษ์จะจัดส่งให้ถึงบ้านภายใน 7-10วัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 

 

 

 

 

หากต้องการสมัครสมาชิกระบบห้องสมุดออนไลน์ ส่งข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างให้กับบรรณารักษ์

รหัสพนักงาน
คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล

แผนก

ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : prapasorn@doitung.org 

 

                                  

Visitors: 517,017