บันทึกการบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

บันทึกการบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล  คลิก

เนื่องจาก พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 นี้แล้ว และ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะเรามีการใช้ และ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา นอกจากเรื่องสิทธิของเจ้าของข้อมูลแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. นี้อย่างมาก ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจโดนโทษปรับตามกฎหมาย

      มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยเฉพาะแบรนด์ดอยตุงเองก็มีข้อมูลของลูกค้ามากมายที่เราถืออยู่ในมือ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนทำงานจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้ เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้

      จึงอยากจะเชิญชวนพนักงานทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล co-CEO  และผู้ก่อตั้ง Privazy Management Platform

      รายละเอียดดังนี้
           - รับฟังการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting (พนักงานจะต้องโหลดและติดตั้งโปรแกรมก่อน)
           - บรรยายวันที่ 8 เมษายน 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.
         

      ฝ่ายบุคคล

 

 

     

Visitors: 222,486