ขอเชิญพนักงานรับบัตรส่วนลดพนักงาน ร้าน Doitung Life style ปี 2563

 

ขอเชิญพนักงานรับบัตรส่วนลดพนักงาน ร้าน Doitung Life style ปี 2563

ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ ได้ขออนุมัติสิทธิ์ส่วนลดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้

  1.      สิทธิ์ส่วนลด 50% จำนวนท่านละ 6 สิทธิ์
  2.      ทางร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์มีบัตรสำหรับใช้สิทธิ์ให้ท่านละ 1 ใบ (พนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรส่วนลด คือพนักงานที่ผ่านการทดลอง งานแล้วเท่านั้น ยกเว้นระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป)
  3.      พนักงานต้องแสดงบัตรสำหรับใช้สิทธิ์และบัตรประจำตัวพนักงานด้วยตนเองทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์ สงวนสิทธินี้เฉพาะผู้ที่แสดงบัตรพนักงานเท่านั้น
  4.      สามารถใช้ในร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ยกเว้น สาขาที่เป็นฝากขาย เช่น สุวรรณภูมิ สาขาในห้างสรรพสินค้า งานแฟร์ออกร้าน
  5.      สินค้าที่งดร่วมรายการ คือ สินค้าประเภทอาหาร เครื่องเงิน หนังสือ เฟอร์นิเจอร์ สินค้าแผนก KLC สินค้าฝากขาย  สินค้าที่ลดราคาแล้ว สินค้าที่ขึ้นต้นด้วย รหัส HL
  6.      ขอสงวนสิทธิงดใช้บัตรส่วนลด ช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 05 มกราคม 2564
  7.      ห้ามพนักงานนำไปขายต่อ
  8.      พนักงานสามารถขอรับบัตรส่วนลดสำหรับใช้สิทธิ์ได้ที่งานธุรการฝ่ายขายฯ      

                              สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มีนาคม 2563 สามารถรับได้ที่คุณเพื่อน และคุณบัว ฝ่ายขายหัตถกรรม ชั้น 2

                          สำนักงานเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 31 มีนาคม 2563 สามารถรับได้ที่ธุรการฝ่ายขายหัตถกรรม อาคาร ททท.

Visitors: 194,480