เลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ให้ดี เพราะมันมีผลต่อทักษะการคิดและความสำเร็จ

เลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ให้ดี เพราะมันมีผลต่อทักษะการคิดและความสำเร็จ

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั้นก็ถือว่าอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานในฐานะเป็นสิ่งที่ปกปิดร่างกาย ให้ความอบอุ่น และเพื่อความสวยงาม แต่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่เหล่านี้แล้ว การแต่งตัวดียังมีบทบาทในการปูทางให้ผู้สวมใส่ไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ หรืออาชีพที่ต้องพบปะผู้คนอาจทราบดีอยู่แล้วถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ โดยการแต่งกายที่ดูดี สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูนาเชื่อถือ เมื่อต้องมีการเจรจาก็จะได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่สนทนาได้ง่าย และประสบความสำเร็จในการเจรจามากขึ้น

แต่นอกจากมีส่วนในการส่งเสริมภาพลักษณ์แล้ว ก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าการแต่งตัวสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานอย่างน่าประหลาด

โดยคนที่แต่งตัวดีตามสไตล์ของตัวเองนั้น จะรู้สึกมั่นใจในบุคลิกและตัวตนโดยรวมของตัวเองมากขึ้นภายใต้เสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่อยู่ และทั้งหมดนี้ก็มีผลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ บวกกับมีความมั่นใจในตัวเอง ก็ทำให้คนมีข้างนั้นเชื่อถือมากขึ้น

มีการทดลองที่พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ โดยมีการทำการทดลองกับกลุ่มคนจำนวน 361 คนที่แต่งตัวแตกต่างกันไป แล้วผลการทดลองก็พบว่า ราวๆ 24.4% หรือ 88 คนในกลุ่มผู้เข้าทดลองซึ่งเป็นคนที่แต่งตัวดีนั้นสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำและถูกต้องมากกว่าผู้เข้าทดลองคนอื่นๆ

ไมเคิล สเลเปียน (Michael Slepian) นักวิจัยและผู้ช่วยอาจารย์ที่ Columbia Business School ก็ได้ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เสื้อสามารถมอบพลังบวกให้คนที่สวมใส่นั้นมีความมั่นใจมากขึ้น และจะไม่พะวงกับรายละเอียดยิบย่อยอันไม่จำเป็นที่จะทำให้งานนั้นช้าลง และเห็นภาพรวมของงานนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เหมือนจะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนัก แต่เสื้อผ้าก็มีอิทธิพลต่อความมั่นใจในการคิด และความกล้าแสดงออกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังนั้นในวันไหนที่ต้องการพลังบวก และความมั่นใจให้กับตัวเอง ก็ลองใช้ความประณีตในการแต่งตัวกว่าที่เคยดูสักนิด ก็อาจช่วยได้ไม่น้อยเลย

 

 

ที่มา : 

Reference

https://bit.ly/2HNbumV

https://bit.ly/39VH8L4

https://bit.ly/2PfLncn

Visitors: 606,458