ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล พูดคุยกับพนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คุณชาย-ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ได้พูดคุยกับพนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานพระราม 4

คุณชายได้เล่าย้อนเรื่องเหตุการณ์เริ่มต้นของ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย หรือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในปัจจุบัน มูลนิธิ พอ.สว. และมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ในปี 2512 โดยสมเด็จย่าเสด็จฯ ดอยอินทนนท์ พบชาวเขาไม่สบาย จึงให้หมอประจำพระองค์รักษา เกิดเป็นมูลนิธิพอ.สว. พบคนไม่มีอาชีพ เกิดคำถามว่า จะช่วยให้เขามีรายได้ได้ยังไง (สมเด็จย่าจึงให้ 888 ดูว่าทำอะไรได้บ้าง เกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย มีการออกแบบ จัดแฟชั่นโชว์ และเป็นการซื้อของชาวเขาด้วยเงินสดครั้งแรก) พร้อมกับพบคนไม่ได้เรียนหนังสือ (เกิดเป็น รร.ตชด)

888 เล่าต่อว่าจากเงินก้อนเล็กๆ ของสมเด็จย่า และคุณเชี่ยวชาญ รวม 130,000 บาท ที่เป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยดำเนินงานจนเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทุกวันนี้มีเงินกว่า 1,800 ล้านบาท นับเป็นการดำเนินงานเกือบ 50 ปีของมูลนิธิฯ อย่างมีศักดิ์ศรี เลี้ยงตัวเอง ไม่ขอเงินใคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น และคิดเสมอว่า outcome คืออะไร

จากนั้น 888 กระตุกต่อมคิดพนักงานทุกคนว่า อยากให้คิดจากด้านล่างขึ้นมา ว่าจะครบรอบ 50 ปีแล้ว เราจะทำอะไรกันได้บ้าง เสนอเข้าบอร์ดมา รวมถึงอยากให้คิดว่า แต่ละ 10 ปีที่ผ่านมา เรามีประวัติศาสตร์อะไร สิ่งไหนสำเร็จ สิ่งไหนผิดพลาด อะไรควรรักษาไว้และอะไรควรที่จะดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการทำงานเพื่อสร้างคน เป็นตัวต่อมูลนิธิปิดทองฯ และมูลนิธิรากแก้วเป็นหนึ่งในกลไกตัวต่อ นำองค์ความรู้มาจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปใช้ และนำองค์ความรู้ของเราบรรจุในแผนราชการและหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้ จากนั้นจึงให้ผอ.การันย์ เล่างานของมูลินิธิปิดทอง ที่มีการประสานกับราชการ การของบประมาณ และเล่าถึงพื้นที่ทำงานต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้และงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

888 ยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่าที่ดอยก็ส่งมาบอกว่าอยากให้จัดพูดแบบนี้ที่ดอยด้วย 888 เลยบอกให้ 11 รับเรื่องไปดำเนินการต่อ สามารถติดตาม

ภาพบรรยากาศได้ที่ MFLF PORTAL คลิก

                                                                              

Visitors: 258,160