16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ

16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ


สรุปความจาก "ฝ่าวัคชื่น COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน"
ทาง Facebook : รามาแชนแนล Rama Channel
(วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 18.00 น.)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

Visitors: 606,469