คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่มลงทะเบียน 15 ส.ค. 65

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 กรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท
 
 
 
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการสี่เดือนตั้งแต่ส.ค.-พ.ย. 65 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 65 รูปแบบการดำเนินการ ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน
สำหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5

ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com/ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65

คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5
1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 65 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ
6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 
 
 
ที่มา : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Visitors: 764,314