21 มีนาคม วันป่าไม้โลก

การปลูกป่าไม่ใช่แค่การเอากล้าต้นไม้ลงปลูกแล้วจบไปเท่านั้น แต่ต้องมีกระบวนการดูแลรักษาจนเติบโต และบางครั้งป่าที่ปลูกไปแล้วอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ได้ ต้องปรับกระบวนการกันต่อไปเรื่อยๆ
 
เมื่อปี 2531 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีเป้าหมายในการฟื้นฟูเขาหัวโล้นให้อุดมสมบูรณ์ วันนั้นต้นสนภูเขาเป็นคำตอบ เพราะเพาะง่าย โตเร็ว และเป็นไม้ไม่ผลัดใบ เขียวชอุ่มตลอดปี
 
เวลาผ่านไป ต้นสนเติบโต แต่ใบสนที่ร่วงบนดินกลับไม่ย่อยสลาย ปกคลุมดินหนา ต้นกล้าใหม่ๆ ไม่สามารถแทงทะลุดินขึ้นมาได้ แถมยังทำให้ดินเป็นกรด และสัตว์ป่าก็ไม่กลับมา
 
ต้นสนไม่ผิด แต่ป่าเชิงเดี่ยวไม่ใช่คำตอบ
 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงมีพันธกิจในการฟื้นฟูป่าเพื่อให้สุขภาพป่าดิบเขากลับมาแข็งแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น
การเดินทางกว่าสิบปีที่ผ่านมา เราเริ่มจากศึกษาพันธุ์ไม้กว่า 1,300 ชนิดเพื่อหาพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของพื้นที่จนคัดเลือกได้ไม้ฮีโร่ที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว และเป็นไม้เบิกนำให้มีพืชอื่นๆ เกิดใหม่ตามมา
 
วันนี้ป่าดอยตุงอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ที่สุด แต่มีความหลากหลายมากกว่าต้นสนเพียงอย่างเดียวแล้ว และเริ่มพาสัตว์อีกหลายชนิดตามมาด้วย เป็นวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่ทำให้วงจรการรักษาป่าและความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
 
Visitors: 1,209,240