รู้ไว้ไม่โดน HACK

        เนื่องด้วยข่าวสารเรื่องภัยทางไซเบอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีในสังคม ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของตัวบุคคลจวบจนถึงข้อมูลขององค์กร ทางเจ้าหน้าที่ IT จึงร่วมกันผลิตสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cyber Security เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ
Visitors: 1,264,518