รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

     ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง   ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567   

เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ทุน

2. มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 ทุน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จำนวน 5 ทุน

4. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

     สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หากสมัครเข้ามาแล้ว อย่าลืม @Line เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครทุนต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หมายเหตุ ประชาสัมพันธ์โดย : ส่วนพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ค่ายเด็ก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สยุมพร คีรีนิมิต 0827581119 (หยุม)

 

Visitors: 1,172,020