ภาวะโลกร้อง ในรายการไทยรัฐเจาะประเด็น

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ ชุมชน มีการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล ป่าจะสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศ พร้อมกับร่วมแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของไทย 

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ ภาวะโลกร้อง ในรายการไทยรัฐเจาะประเด็น
https://youtu.be/S4hsauc6Ato?si=Rq4Um3DZIqlCtfFm

 

 

 

 

Visitors: 1,264,532