คาเฟ่ดอยตุง ร่วมลงนามหนึ่งใน 30 ภาคี ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)

22 เมษายน 2565: ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามคาเฟ่ดอยตุง ร่วมลงนามหนึ่งใน 30 ภาคีประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการผลิต บริการและการบริโภค ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) เนื่องในวันคุ้มครองโลก 2565 (Earth Day 2022)
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
Visitors: 708,833