แจ้งเวลา เปิด-ปิด สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร

แจ้งเวลา เปิด-ปิด สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร ในช่วงที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ตั้งแต่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน MFLF Portal
เวลาเปิด-ปิด ของสถานที่ท่องเที่ยว คลิก
เวลาเปิด-ปิด ของร้านอาหาร คลิก

Visitors: 404,739