ชวนบริจาคหลอดไม่ใช้แล้ว...กันเถอะ

มาบริจาคหลอดไม่ใช้แล้ว....กันเถอะ
 
1) หลอดพลาสติก แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1) หลอดที่ยังไม่ใช้และยัง seal พลาสติก
สำหรับให้คนไข้ใช้ในห้องซีที (ใช้ในรพ.ให้คนไข้ดื่มน้ำผสมสารทึบรังสีก่อนเข้าตรวจซีทีสแกน)
 
ชื่อและที่อยู่ผู้รับ : น.ส.ชรินทร์กาญจน์ เรืองสวัสดิ์
ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
รพ.มะเร็งอุดรธานี อาคารบำบัดรักษา 1 ชั้น 1
เลขที่ 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
095-6496383
*วงเล็บมุมขวาบนว่า "บริจาคหลอดซีลพลาสติก"
 
#หลอดที่ยังซีลพลาสติก
เน้นหลอดดูดนมหรือหลอดกาแฟนะครับ หากหลอดขนาดเล็กเช่นหลอดยาคูลย์นั้นเล็กเกินไป คนไข้ดูดยาไม่สะดวก หากได้หลอดใหญ่จะได้ดูดได้ไว ไม่ขมคอครับ
 
1.2) หลอดที่ใช้งานและล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มนี้มีผู้รับบริจาคหลายราย ส่วนใหญ่เน้นทำหมอนสำหรับผู้ป่วย จึงขอลงรายชื่อเท่าที่ผมทราบ หากท่านใดมีรายชื่อเพิ่มเติมสามารถเพิ่มใน comment ได้เลยนะครับ
#หลอดที่ใช้งานแหละทำความสะอาดแล้ว
 
๑) ชื่อและที่อยู่ผู้รับ : มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท. สำนักงานใหญ่
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
*รับถึง 15 ธ.ค. 2563
 
๒) ชื่อและที่อยู่ผู้รับ : คุณฉันทกา ใจหลัก
15/12 ซ.ใจหลักอุทิศ 2
เข้าทางรร.เดอะพาโก้-บ่อกุ้ง
ถ.เทพกษัตริย์ ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
086-3497912
Visitors: 310,192