แนวทางการเขียนคำเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และแบรนด์ดอยตุง


แนวทางการเขียนคำเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และแบรนด์ดอยตุง รวมถึงฟอนต์และโลโก้ต่างๆ ขององค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่มีแผนจะเปลี่ยนในอนาคต สำหรับให้เพื่อนๆ พนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนและการสื่อสารต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกั


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ MFLF Portal คู่มือ

 

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ nitinart@doitung.org ทีมสื่อสารองค์กร

Visitors: 310,190